MS en medicatie - aanmelding


Geachte geinteresseerde in de MS en medicaties studie van het nationaal MS Fonds,

Het Nationaal MS Fonds is in mei 2017 een onderzoek gestart waarvoor belangstellenden zich kunnen aanmelden. Het betreft het onderzoek "MS en medicatie", een onderzoek naar medicatiegebruik onder mensen met MS.

In 2006 is een vergelijkbaar onderzoek door het Nationaal MS Fonds (prof. dr. Leo Visser) uitgevoerd. Dat betrof een onderzoek naar de toen gangbare ziekte remmende medicijnen voor mensen met MS. In de afgelopen 10 jaar zijn er nieuwe medicijnen beschikbaar gekomen. De meeste van deze medicijnen werken effectiever maar hebben er is ook sprake van compleet andere bijwerkingen.

Door middel van dit nieuw opgezette onderzoek willen we inzicht krijgen in:

  • het gebruik van de beschikbare ziekte remmende medicatie voor MS bij mensen met MS in Nederland in 2017;
  • hoe, en op basis waarvan, de keuze wordt gemaakt om wel of niet te starten met ziekte remmende medicatie voor MS;
  • hoeveel mensen met MS zijn geswitcht van of gestopt met ziekte remmende medicatie voor MS en wat hiervan de reden is;
  • wat de mening van mensen met MS is ten aanzien van (ernstige) bijwerkingen en risico’s verbonden aan ziekte remmende medicatie voor MS;
  • in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van complementaire en alternatieve geneesmiddelen (o.a. vitamine D en Cannabis) onder mensen met MS in Nederland

Wanneer u interesse heeft om aan dit onderzoek deel te nemen dan dan kunt u zich via deze module aanmelden. De voorwaarden om deel te kunnen nemen zijn:

  • Leeftijd vanaf 18 jaar
  • de diagnose Multiple Sclerose (of CIS)

Het invullen van de gehele vragenlijst neemt maximaal 20 minuten in beslag. Uw gegevens worden anoniem verwerkt en uw antwoorden zullen nooit naar u als persoon herleid kunnen worden.

Indien u dat wenst kunt u uw antwoorden tussentijds opslaan en op een later moment verder gaan met het invullen van de vragenlijst.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen in een wetenschappelijk artikel worden gepubliceerd. Als deelnemer aan dit onderzoek wordt u op de hoogte houden van de uitkomsten via de MS Nieuwslijn, het kwartaalblad van het Nationaal MS Fonds.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marco Heerings, telefoonnummer: 06-48400018 of email: marco.heerings@nationaalmsfonds.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aanmelding!

Wanneer u op "Volgende" klikt dan kunt u uw gegevens invoeren en registreert u zich voor dit onderzoek. Indien u niet in aanmerking komt dan krijgt u daarvan direct bericht. Voldoet u aan de criteria voor deelname dan ontvangt u per omgaande mail een link naar uw persoonlijke vragenlijst.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marco Heerings, telefoonnummer: 06-48400018 of email: marco.heerings@nationaalmsfonds.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aanmelding!