GEMS Studie


Bedankt voor uw interesse om deel te nemen aan de Genetic Etiology of Multiple Sclerosis (GEMS) studie.

Wij willen u vragen om het adres van de website niet te delen met anderen, zij kunnen namelijk alleen deelnemen aan deze studie als zij ook persoonlijk door hun neuroloog worden uitgenodigd hiervoor.

In deze vragenlijst worden eerst een paar vragen gesteld om te kijken of u mee kunt doen met de studie.

Wanneer u aan de criteria voldoet dan kunt u daarna de toestemmingsverklaring downloaden en tekenen. U tekent de toestemmingsverklaring ook elektronisch waarna u direct verder kunt gaan met het online invullen van de bij de studie behorende vragenlijst.

Nadat u de vragenlijsten heeft ingevuld, wordt bij u, aansluitend aan het eerstvolgende poliklinische bezoek aan uw MS centrum, eenmalig 10 ml bloed afgenomen.