MS en voeding - aanmelding


Geachte geïnteresseerde in de MS en voeding studie van het nationaal MS Fonds,

Het Nationaal MS Fonds is in juni 2017 een onderzoek gestart waarvoor belangstellenden zich kunnen aanmelden. Het betreft het onderzoek "MS en voeding", een onderzoek naar verschillende aspecten van voeding onder mensen met MS.

Door middel van dit nieuw opgezette onderzoek willen we inzicht krijgen in:

  • of mensen met MS een speciaal dieet gebruiken
  • of mensen met MS bepaalde voeding bewust wel of niet meer nemen
  • of er een relatie is tussen bepaalde voeding en MS

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen met MS deelnemen aan dit onderzoek, ook als u geen dieet gebruikt! Als u meedoet met het onderzoek komt u te weten hoe gezond uw voeding is én krijgt u een persoonlijk voedingsadvies.

Wanneer u interesse heeft om aan dit onderzoek deel te nemen, dan dan kunt u zich via deze module aanmelden. De voorwaarden om deel te kunnen nemen zijn:

  • leeftijd vanaf 18 jaar
  • (door een neuroloog) vastgestelde diagnose Multiple Sclerose (of CIS)
  • niet zwanger zijn of borstvoeding geven

Het invullen van de gehele vragenlijst neemt maximaal 45 minuten in beslag. Uw gegevens worden anoniem verwerkt en uw antwoorden zullen nooit naar u als persoon herleid kunnen worden.

Indien u dat wenst kunt u uw antwoorden tussentijds opslaan en op een later moment verder gaan met het invullen van de vragenlijst.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen in een wetenschappelijk artikel worden gepubliceerd. Als deelnemer aan dit onderzoek wordt u op de hoogte houden van de uitkomsten via de MS Nieuwslijn, het kwartaalblad van het Nationaal MS Fonds.

Wanneer u op "Volgende" klikt dan kunt u uw gegevens invoeren en registreert u zich voor dit onderzoek. Indien u niet in aanmerking komt dan krijgt u daarvan direct bericht. Voldoet u aan de criteria voor deelname dan ontvangt u per omgaande mail een link naar uw persoonlijke vragenlijst.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marco Heerings, telefoonnummer: 06-48400018 of email: marco.heerings@nationaalmsfonds.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aanmelding!

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.