Deelname MS@Work controlegroep


 

Doe mee met onderzoek 

Voor de MS@Work studie zijn de onderzoekers van het Nationaal MS Fonds op zoek naar mensen die vrijwillig deel willen nemen aan een controlegroep.

 

MS@Work studie

De MS@Work studie is een grootschalig onderzoek dat kijkt naar voorspellers van arbeidsparticipatie, dus waarom iemand met MS wel of niet werkt. Wanneer we deze voorspellers weten, kunnen we mogelijk mensen met MS helpen zo lang mogelijk aan het werk te blijven. Dit is belangrijk omdat werken veel invloed heeft op hoe iemand zijn eigen kwaliteit van leven ervaart. Om voorspellers die specifiek aan MS gerelateerd zijn te achterhalen, heeft de studie een controlegroep nodig die bestaat uit gezonde mensen. Helpt u ons? 

Wat vragen wij:

  • Gezonde mensen boven de 18 jaar
  • Zonder neurologische, psychiatrische of andere chronische aandoeningen
  • Betaalde baan op dit moment of tot maximaal 3 jaar geleden
  • Het liefst woonachtig omgeving Rotterdam of Leiden

Wat houdt het onderzoek in?

4 meetmomenten; basismeting, 1, 2 en 3 jaar na de eerste meting

  • 1e meetmoment neuropsychologisch onderzoek op locatie Rotterdam/Leiden (1,5uur) en online vragenlijsten (1 uur) die thuis worden ingevuld
  • Andere meetmomenten: alleen online vragenlijsten – de vragenlijsten richten zich onder andere op de werksituatie van een baan, stemming, persoonlijkheid en denkvermogen

 

Wat krijgt u ervoor terug?

U draagt bij aan een grootschalig onderzoek dat inzicht geeft in de factoren die van invloed zijn op arbeidsparticipatie bij mensen met MS. Als dank voor uw bijdrage;

  • Ontvangt u eenmalig een VVV-cadeaubon van 20 Euro
  • Tevens ontvangt u indien gewenst een kort persoonlijk rapport met informatie uit het neuropsychologisch onderzoek

 

Voor meer informatie en aanmelding:

E-mailadres: controlegroep@nationaalmsfonds.nl
Telefoonnummer:  010-5919839

 

* Op dit moment zijn we vooral op zoek naar gezonde deelnemers met een bepaald opleidingsniveau. Dit doen we omdat we de controlegroep zo goed mogelijk willen matchen met de deelnemers met MS die meewerken aan de MS@Work studie. 

Er zijn geen risico’s verbonden aan het onderzoek. Uw gegevens worden tevens anoniem verwerkt.

Er zijn 7 vragen in deze enquête.

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.